Planer

2020

Parningen är gjord mellan Amazon och Sheriffen!


—————————————————————————————————————-
2020
Parning på Lillie kommer ske på nästa löp, hane är ej klart än!

_______________________________________________________________